×

Oma huone on kirjallisuusmedia, jossa tarkastellaan kirjoja, kulttuuria ja kirjoittamista tuoreista ja kiinnostavista näkökulmista. Sivustoa ja podcastia luotsaavat toimittajat Anniina Nirhamo ja Ulla Lehtinen.

Voiko chick lit olla feminististä?

Äkkiseltään chick lit -genre voi tuntua patriarkaattia vahvistavalta salajuonelta. Mutta kun miettii tarkemmin, siitä voi itse asiassa löytää monia feministisiä piirteitä!

Chick lit ei ole mikään tarkkarajainen, helposti määriteltävissä oleva lajityyppi. Chick litin piirteisiin kuuluu kuitenkin yleensä muun muassa, että päähenkilö on sinkku kaupunkilaisnainen, joka rakentaa uraansa ja etsii miestä. Päähenkilö on usein vähän höpsö, kiinnittää paljon huomiota ulkonäköönsä ja viettää paljon aikaa ystäviensä kanssa.

Kulutuskeskeisyys, ulkonäkökeskeisyys ja miehen metsästys eivät kuulosta kovin feministisiltä teemoilta. Kritiikkiä voidaan esittää myös chick litin heteronormatiivisuutta, valkoisuutta ja keskiluokkaisuutta kohtaan. Chick lit voi olla ärsyttävää, typerää, tylsää ja huonosti kirjoitettua. Parhaimmillaan se voi kuitenkin olla naisia voimaannuttavaa – ja myös feminististä.

Siksi että chick litin kuuluu olla kevyttä ja hauskaa, siitä rajautuvat pois monet vakavat feministiset teemat, kuten naisiin kohdistuva väkivalta tai ihmiskauppa, sanoo chick litiä ja postfeminismiä tutkinut Stephanie Harzewski. Se voi kuitenkin käsitellä monia muita feministisiä teemoja, kuten sukupuolirooliodotuksia, ulkonäköpaineita tai naisen asemaa työelämässä.

Yhteiskunnallista chick litiä?

Terhi Nivalaisen (Itä-Suomen yliopisto 2015) väitöskirjatutkimuksen mukaan chick lit vastaa pitkälti postfeminististä ajattelutapaa, mikä näkyy muun muassa sen suhtautumisessa ruumiillisuuteen, kuluttajuuteen ja ironiaan. Tutkimuksen mukaan lukija tulkitsee chick litin ulkonäkö- ja kulutuskeskeisyyden ennemminkin yhteiskunnalliseksi kritiikiksi kuin niiden ihannoimiseksi.

Kun Bridget Jones listaa kilojaan ja kaloreitaan, on ainakin itselleni ollut selvää että tarkoitus on pikemminkin haastaa ja kyseenalaistaa naisen ulkomuotoon ja käytökseen liitettyjä normeja. Voimme samaistua Bridgetin sisäiseen puheeseen, mutta samalla tehdään näkyväksi sen naurettavuus ja kamaluus. Tällaistako on olla nainen?
Bridget Jones’ Diary offers a stark and honest portrayal of a woman’s internal monologue, which includes insecurities about her appearance, career, and romantic life. - Lauren Le Vine
Muita Nivalaisen löytämiä chick litin postfeministisiä piirteitä ovat naistoimijuus ja seksuaalisuus. Nivalaisen tutkimuksen mukaan lukijat kaipaavat chick litiltä voimauttavaa naispäähenkilön kasvutarinaa. Chick litin päähenkilöt ovatkin yleensä itsenäisiä naisia, jotka tietävät mitä haluavat. Ura on usein keskeisessä roolissa.

Chick litissä myös naisen seksuaalisuuteen suhtaudutaan eri tavalla kuin perinteisissä romanttisissa viihdekirjoissa. Siinä missä kioskikirjallisuuden naiset ovat siveitä yhden miehen naisia, chick litissä nainen on seksuaalisesti avoimempi ja vapaampi.

Täydellistä genreä ei ole olemassa

Ennen kaikkea chick litin pointti on olla hyvän mielen kirjallisuutta, turvallista eskapismia, jossa on onnellinen loppu. Romanttisen viihteen tapaan chick litit ovat aikuisten satuja, joiden parissa kuuluisi viihtyä.

Siksi feministin on välillä vaikea lukea chick litiä, jos siinä räikeästi toistetaan hyvin stereotyyppisiä sukupuolirooleja ja seksistisiä asenteita. Sukupuolen lisäksi intersektionaalisen feministin syynissä ovat tietysti myös se, miten esimerkiksi erilaisia etnisyyksiä kuvataan ja millaisia asenteita kirjasta ylipäätään löytyy.

En usko, että täydellistä kirjaa tai genreä on olemassa, eihän täydellistä feministiäkään ole olemassa. Kaipaisin kuitenkin lisää variaatiota sille, millaisia chick litin sankarittaret voivat olla. Ne voisivat olla hyvin monenlaisia ja erilaisia – ja samoin voisivat olla chick litin miehet.

Tarvitseeko sukupuolen ylipäätään olla niin merkittävä asia, kun oikeassa elämässä ihmiset ovat kuitenkin paljon muutakin kuin sukupuolensa. Erilaisia, moniulotteisia ihmisiä. Ylipäätään toivoisin laajempaa henkilögalleriaa, kiitos!

Mitä sinä kaipaisit lisää chick litiin?

Lähteet: Refinery29, AAUW, UEF
Anniina

Ei kommentteja

Copyright © Oma huoneCREATED BY ThemeShine